Syndrom ras brachycefalicznych (BOAS) 

Z uwagi na wzrastającą w ostatnich latach popularność psów ras krótkoczaszkowych, psów typu mops, buldog francuski, czy shih tzu oraz rosnący popyt na zwierzęta tego typu wśród pseudohodowców, wiele z tych zwierząt wykazuje cechy tzw. syndromu oddechowego ras brachycefalicznych. Jest to bardzo niebezpieczna jednostka chorobowa występująca wśród psów, objawiająca się przewlekłą dusznością, i niemożliwością prawidłowego pobrania powietrze przez zwierzę, co powoduje liczne problemy oddechowe i kardiologiczne.

Wśród nieświadomych właścicieli panuje przekonanie o uroku tych zwierząt związanym z chrapaniem i posapywaniem. Często są to skutki przewlekłych obturacyjnych problemów oddechowych

Problemy z jakimi pacjenci ras brachycefalicznych mogą się borykać to :

Zwężone nozdrza. Psy ze zwężonymi nozdrzami mają nienormalnie zwężone lub małe nozdrza. Zwężenie ogranicza ilość powietrza, które może wpływać do nozdrzy.

Rozszerzone małżowiny nosowo-gardłowe. Kiedy są zbyt długie powodują zmienną niedrożność przepływu powietrza.

Wydłużone podniebienie miękkie – z uwagi na skrócenie nozdrzy w stosunku do czaszki oraz częstym obrzęk tkanek, podniebienie miękkie zasłania dojście do tchawicy

Zapadnięcie krtani. Zapadnięcie krtani jest spowodowane przewlekłym naciskiem wywieranym na chrząstkę krtani przez inne cechy zespołu brachycefalicznych dróg oddechowych. W tej sytuacji krtań nie jest w stanie otworzyć się tak szeroko, jak normalnie, powodując dalsze ograniczenie przepływu powietrza.

Hipoplastyczna tchawica Oznacza, że tchawica ma mniejszą średnicę niż normalnie.

Pojedynczy pies z zespołem brachycefalicznym może być dotknięty kombinacją jednej lub więcej z tych nieprawidłowości.

Jakie inne problemy mogą wystąpić z powodu brachycefalicznego zespołu dróg oddechowych?

Brachycefaliczny zespół dróg oddechowych został powiązany ze zmianami w płucach, a także w przewodzie pokarmowym, w tym zapadnięciem oskrzeli, refluksem żołądkowo-przełykowym i przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. W zapadnięciu oskrzelowym oskrzela (drogi oddechowe łączące tchawicę z głębszymi drogami oddechowymi płuc) słabną i zapadają się, powodując dalszą niedrożność. Refluks żołądkowo-przełykowy występuje, gdy płyny jelitowe spływają z powrotem do przełyku (rurki łączącej gardło z żołądkiem).

Jakie są objawy BAOS ?

 • chrapanie i ospałość
 • duszność podczas wysiłku
 • ulewanie pokarmu i zadławienia
 • niechęć do ruchu
 • bezdech w nocy, furkotanie
 • świsty i częste kichanie
 • stany zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych
 • omdlenia i sinica
 • częste wymioty po posiłku, regurgitacja, reflux,
 • charczenia
 • brak tolerancji na wysokie temperatury zewnętrzne

Pierwsze objawy mogą pojawić się już u 4-7 miesięcznego szczeniaka! Zaoszczędźmy więc, psu cierpienia i nie dopuśćmy do dalszego rozwoju powikłań

Na czym polega leczenie?

Jedyne właściwe i trafne leczenie to leczenie chirurgiczne .W zależności od danej wady u pacjenta przeprowadza się zabieg

 • poszerzenie zwężonych nozdrzy
 • usunięcia przerośniętego podniebienia miękkiego
 • usunięcia wysuniętych kieszonek krtaniowych i zapaści krtani
 • zwężenia tchawicy poprzez założenie stentu dotchawiczego