Przetrwałe zęby mleczne u psów i kotów – dlaczego są problemem i należy je usuwać ?

Podobnie jak ludzie, psy i koty mają dwa zestawy uzębienia : mleczne i stałe. Psy mają 28 zębów mlecznych, które w miarę wzrostu zastępują się 42 zębami stałymi. Koty mają 26 zębów mlecznych i 30 zębów stałych.Zęby mleczne zaczynają się wyrzynać, gdy pies lub kot ma około 3-4 tygodnia życia. Zęby stałe zaczynają się wyrzynać w wieku 4 miesięcy, a kończą w wieku 7 miesięcy. Ważne jest, aby jama ustna była dokładnie oceniana podczas każdej wizyty szczeniaka/kociaka, aby zidentyfikować wszelkie odchylenia od normalnego wzorca wyrzynania.

CZY NIEKTÓRE ZWIERZĘTA MAJĄ WIĘKSZE SZANSE NA ZACHOWANIE ZĘBÓW MLECZNYCH?

Normalne wyrzynanie się zęba polega na wypadnięciu lub resorpcji zęba mlecznego, gdy ząb stały zaczyna się wyrzynać. Zęby mleczne zatrzymane to zęby, które nie złuszczają się po wyrzynaniu się zęba stałego. Ten stan występuje najczęściej u psów małych ras, ale może wystąpić u psów i kotów średnich i dużych ras.

JAKIE PROBLEMY MOGĄ POJAWIĆ SIĘ Z POWODU ZATRZYMANYCH ZĘBÓW MLECZNYCH?

Zatrzymane zęby mleczne mogą powodować wiele problemów u rosnącego psa lub kota. W przypadku zatrzymanego kła szczęki (górnej szczęki) ząb stały zwykle wyrzyna się bezpośrednio przed zębem mlecznym. Następnie kamień nazębny gromadzi się między dwoma zębami, prowadząc do chorób przyzębia i ewentualnej utraty zęba stałego.

W żuchwie stały kieł wyrzyna się wewnątrz zęba mlecznego w kierunku języka. Te nieprawidłowo ustawione zęby często mają urazowy kontakt z tkankami miękkimi jamy ustnej i są bardzo bolesne! Ostre zęby, które wciskają się w podniebienie, mogą sprawić.

Zatrzymane siekacze i zęby przedtrzonowe prowadzą do stłoczenia, odkładania się kamienia nazębnego, a następnie chorób przyzębia. Dodatkowo, gdy zęby nie podążają za normalnym wzorcem wyrzynania, może to prowadzić do wad rozwojowych szczęki z powodu niekorzystnego zazębiania. Ta niekorzystna blokada uniemożliwi prawidłowy wzrost szczęki i żuchw oraz może hamować zdolność zwierzęcia do jedzenia w tradycyjny sposób.

Kiedy szczęka i żuchwy nie są ze sobą w normalnym związku, nazywa się to wadą zgryzu. Wady zgryzu wynikające z zatrzymanych zębów mlecznych to jedne z najczęstszych schorzeń ortodontycznych leczonych u naszych czworonożnych pacjentów.

JAK WYGLĄDA LECZENIE ZATRZYMANEGO ZĘBA MLECZNEGO?

Po zidentyfikowaniu zatrzymanego zęba mlecznego najczęściej należy go usunąć. Jest to szczególnie ważne, gdy ząb stały już się wyrżnął.