Ultrasonografia płuc

Ostatnie 3 dni upłynęły Pani doktor bardzo intensywnie na szkoleniu z ultrasonografii płuc.Badanie ultrasonograficzne jest skuteczną i bezpieczną metodą diagnostyczną chorób płuc. Wykazano, że większość klinicznie istotnych zmian znajduje się pod opłucną, co przy wykorzystaniu okienka akustycznego tworzonego przez tkanki miękkie w przestrzeniach międzyżebrowych umożliwia ich obrazowanie ultrasonograficzne.Jest też metodą dużo czulszą niż rentgen.

JAK WYGLĄDA BADANIE?
Lekarz zbiera dokładny wywiad, bada pacjenta osłuchując klatkę piersiową, następnie wykonuje badanie USG płuc – nakłada żel na skórę pacjenta i skanuje poszczególne obszary. Badanie jest bezbolesne ,nie wymaga golenia pacjenta.

CO POZWALA DIAGNOZOWAĆ?
– zapalenie płuc
– odmę opłucnową
– zatorowość płucną
– stłuczenie płuca
– obrzęk płuc
– ropniaki i ropnie
– włóknienie płuc
– inne schorzenia w obrębie płuc